November 2013

Nov 30 – Melrose v Hawick – Premiership
Nov 30 – Ewan Scott winning try for Gala v Glasgow Hawks
Nov 22 – Jedforest v Hawick – Border Cup
Nov 16 – Hawick v Edinburgh Academicals – Premiership
Nov 11 – Jedforest v Selkirk – Border Cup
Nov 2 – Melrose v Ayr – PremiershipVIDEO ARCHIVE 2021-22

Aug 11
Aug 11
Aug 9
Aug 9
Aug 9
Aug 8
Aug 7
Aug 7
Aug 7
Aug 6
Aug 5
Aug 5
Aug 5
Aug 4
Aug 4
Aug 3
Aug 2
Aug 2
Aug 2
Aug 2
Aug 1
July 30
July 25
July 25
July 24
July 19
July 18
July 18
July 7